Z uwagi na znaczne wahania kursów na rynku metali szlachetnych do realizacji zamówienia konieczne jest kompletne opłacenie zamówienia w terminie 24 godzin od jego złożenia. Opłacenie zamówienie rozumie się przez zaksięgowanie całej kwoty za zamówienie na koncie Mennicy wskazanym poniżej. W przypadku złożenia zamówienia w weekend lub święto ustawowo wolne od pracy termin ten zostaje wydłużony do następnego dnia roboczego. Za zamówienie w mennicy można zapłacić w następujące sposoby:

1. Przelewem tradycyjnym na jedno z kont Mennicy Sadeckiej:

Mbank

67 1140 2017 0000 4602 1042 8979

Millennium Bank

14116022020000000130654508

PKO BP

22 1020 3453 0000 8502 0313 1000

Pekao. S.A.

59 1240 4748 1978 0010 6372 9374

Nest Bank

65 2530 0008 2115 1056 7205 0002

Jest to zalecany i preferowany sposób zapłaty za zamówienia z uwagi na brak dodatkowych opłat i szybkość realizacji.

2. Osobiście, gotówką lub kartą w oddziale Mennicy Sądeckiej. Przy tej formie płatności wszystkie transakcje powyżej równowartości 1 5000 euro liczonego po średnim kursie NBP z danego dnia podlegają rejestracji zgodnie z treścią Ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 z późniejszymi zmianami).

3. Za pomocą serwisu transakcyjnego Przelewy24. Płatność zostaje zrealizowana w momencie uzyskania przez Mennicę informacji o pozytywnej autoryzacji transakcji. Koszty transakcji ponosi Klient i wynosi ona 1,59 % wartości transakcji.